Yoga på jobbet

Öka dina medarbetares välbefinnande.

Bästa effekterna av yoga får du vid regelbunden tillämpning. Yoga på jobbet en gång i veckan är inspirerande och ger snabba resultat. Upplägget avgörs helt av era behov och möjligheter. Det vanligaste upplägget är ett introduktionstillfälle där personalen får en praktisk upplevelse av det som erbjuds och därefter möjligheten att anmäla sig till en kurs på arbetsplatsen eller via Zoom.

Konceptet VÅGA YOGA, yoga på stol i 30 min, lämpar sig särskilt väl för att komma igång och hitta lugn & fokusering, i en annars stressig miljö. Yoga på plats i kontorsmijö och/eller live via Zoom.

Fler och fler företag har hittat kopplingen mellan stressreduktion och Mindfulness & Yoga. Effekterna av stressreducerande andning och tillhörande övningar har visat sig mycket effektivt som verktyg i främjandet för en bättre hälsa på arbetsplatser. Att jobba med andning och kroppsmedvetenhet/Mindfulness är grundläggande för att främja en god hälsa. Andningen är den centrala delen i Yogan och med en ökad förmåga att kunna hantera och känna av sin egen andning så kan man också enklare förändra tanke och beteendemönster. Andningen i kombination med Yogaövningar som vitaliserar och balanserar kropp, själ och sinne ger en märkbar förhöjning av lugn och ro, ett expanderat medvetande och förbättrad fokusering.